Айып салууларды текшерүү

Тартип бузууларды автоматтык каттоонун атайын техникалык каражаттарынан алынган маалыматтардын негизинде чыгарылган административдик тартип бузуулар жөнүндө жарандарга маалымат берүү үчүн кызмат көрсөтүү.

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификацуиялык номер
Введите госномер авто без пробелов